Skip to content
Arabic

معلومات لمقدمي طلبات مراجعة القرارات المتعلقة بطلبات الهجرة
المرفوضة - قسم مراجعة طلبات الهجرة

[PDF]
English

Information for migration review applicants

[PDF]
Hindi

प्रवास समीक्षा आवेदकों के लिए सूचना – एमआर डिवीजन

[PDF]
Nepali

आप्रवास समीक्षा आवेदकहरूका लागि जानकारी - एमआर (MR) डिभिजन

[PDF]
Punjabi

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ /ਪਰਵਾਸ ਸਮੀਖਿਆ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ – ਐਮ ਆਰ ਡਵੀਜ਼ਨ

[PDF]
Simplified Chinese

移民复审申请人信息 – MR 组

[PDF]
Thai

ข้อมูลสำหรับผู้ยื่นคำร้องให้มีการทบทวนการขอเข้าเมือง  – ฝ่ายการย้ายถิ่นฐานและผู้ลี้ภัย 

[PDF]
Urdu

مائیگریشن پر نظرثانی کی درخواست دینے والوں کے لیے معلومات – ایم آر ڈویژن

[PDF]
Vietnamese

Thông tin cho đương đơn tái xét di trú – Bộ Phận MR

[PDF]