Skip to content

Các video hướng dẫn này là cách thức để người sử dụng Tòa Tái Xét (Tribunal) nhìn thấy một số giao tiếp phổ biến hơn mà họ có thể có với Tòa Tái Xét, bao gồm việc nộp đơn xin tái xét, tham dự một phiên xử hoặc hội nghị và các quyết định của AAT.

Các video trong đợt này bao gồm:

Quý vị có thể nhấn vào tựa đề để xem video.

Nếu các lời chú thích xen lẫn vào phần chữ viết trong video, quý vị có thể bật hoặc tắt chúng bằng cách nhấn vào biểu tượng subtitles/cc, hoặc tùy chỉnh các lời chú thích bằng cách nhấn vào biểu tượng cài đặt trên bảng điều khiển video.

Giới thiệu về AAT

Nộp đơn xin tái xét

Sau khi nộp đơn xin tái xét

Tham dự một buổi hội nghị

Tham dự một phiên xử

Các quyết định