Skip to content

Ova video uputstva pomažu korisnicima usluga Tribunala da razumeju neke od osnovnih interakcija sa Tribunalom, uključujući molbe za reviziju, dolazak na raspravu ili konferenciju, kao i odluke AAT.

Video materijali u ovoj seriji uključuju:

Video materijale možete da gledate klikom na naslove.

Ako titlovi ometaju tekst u video materijalu, možete da ih uključite ili isključite klikom na ikonu 'subtitles/cc icon' ili da ih podesite klikom na ikonu postavki (settings) na kontrolnoj tabli videa.

Informacije o AAT

Prijavljivanje za reviziju

Šta se dešava posle podnešene molbe za reviziju

Dolazak na konferenciju

Dolazak na raspravu

Odluke